Osteopat

en osteopat behandler holistisk

En holistisk tilgang til din behandling

I CorrectMe og CorrectMyBaby er vi både uddannede fysioterapeuter og osteopater.

I denne artikel dykker vi ned i, hvordan vi ser vores opgave som osteopater, hvad osteopati kan hjælpe dig med og hvilket fundament osteopati bygger på som behandlingspraksis.

Læs mere om hvad du kan forvente af en behandling hos vores fysioterapeut her.

Hvad er osteopati?

Osteopati er en medicinsk disciplin, der  forener evidensbaseret praksis med viden fra anatomi og fysiologi og erfaringsbaseret praksis.

En osteopat fokuserer på at forstå kroppen som en helhed og betragter alle kroppens systemer som indbyrdes forbundne.

Den helhedsorienterede behandlingstilgang adskiller sig fra den mere konventionelle medicinske praksis, der ofte fokuserer på behandling af et isoleret problem og dets symptomer fremfor at kigge på en større sammenhæng, der kan være den virkelige årsag til de sundhedsproblemer, du oplever.

Osteopater har omfattende træning og viden om sygdomslære (patologi), og vi er yderst skarpe på at videresende, til fx lægerne eller andre sundhedsprofessioner, hvis vi mener, at din behandling har størst gavn ved, at man sætter ind der først.

Hvem opfandt osteopati?

Osteopati som behandlingsform blev grundlagt af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i midten af det 19. århundrede.

Still var en kontroversiel figur for sin tid, idet han udfordrede konventionel medicinsk praksis og udviklede en ny tilgang til behandling af patienter.

Med tiden begyndte osteopati dog at få mere anerkendelse og udbredelse som behandlingsform.

Det skete især i løbet af det 20. århundrede, da flere uddannelsesinstitutioner og praksis blev etableret i USA og andre dele af verden.

I dag er osteopati anerkendt i mange lande, og osteopater er uddannet i at udføre forskellige teknikker både for at behandle specifikke problematikker og for at fremme den generelle sundhed og velvære hos deres patienter.

Hvad er en osteopat?

En osteopat er en sundhedsprofessionel, der praktiserer osteopati, en holistisk tilgang til sundhedspleje.

Osteopatiens grundlægger Andrew Taylor Still mente, at kroppen havde en naturlig evne til at helbrede sig selv, og at lægens rolle skulle være at hjælpe med at fjerne hindringer for denne helbredelsesproces.

Den tilgang til behandling er kernen i behandlingen.

Kroppen er en helhed, og vi betragter alle kroppens systemer som indbyrdes forbundne.

Derfor arbejder vi ud fra en holistisk tilgang, og vi sigter altid efter at give dig den helt rigtige og effektfulde behandling, som hjælper med at afhjælpe eller lindre dine unikke sundhedsudfordringer.

Helt konkret søger en osteopat at genoprette kroppens naturlige balance og funktion ved at forbedre blodcirkulationen, lymfestrømmen og nervesystemets funktion.

Det gør vi ved at finde og korrigere ubalancer i kroppen ved at manipulere muskler, led, og væv med hænderne i form af manuelle teknikker, såsom massage, strækøvelser og ledmobilisering.

Vi arbejder ud fra filosofien om, at mange helbredsproblemer kan spores tilbage til problemer i muskuloskeletale systemet.

Dette inkluderer smerter i ryggen, nakken, skuldrene, hofter og knæ, men også andre sundhedsproblemer, herunder migræne, fordøjelsesproblemer, søvnproblemer og meget mere.

Det er vigtigt at bemærke, at osteopati ikke er det samme som konventionel lægepraksis.

Osteopater har en holistisk tilgang og fokuserer på at finde årsagerne til problemer i stedet for blot at behandle symptomer. De anvender ofte en bred vifte af teknikker og tager hensyn til både kroppens fysiske og psykologiske velbefindende.

Hos CorrectMe og CorrectMyBaby er vi heller ikke på nogen måder fortaler for, at osteopati er en langt bedre behandlingsform end konventionel medicin. Vi mener i stedet, at de to behandlingsformer kan supplere hinanden, og vi arbejder tæt sammen med en bred vifte af sundhedsprofessionelle.

Se vores behandlinger med osteopati for baby og spædbørn her.

Hvad kræver det at blive osteopat?

I mange lande, herunder Danmark, kræver osteopater en formel uddannelse og licens for at praktisere.

De gennemgår en omfattende uddannelse og er kvalificerede til at behandle patienter på en professionel måde.

Du kan uddanne dig indenfor osteopati på bachelor-, kandidat- og masterniveau.

Osteopaterne i CorrectMe og CorrectMyBaby har gennemført relevante bacheloruddannelser inden for fysioterapi, som er en tæt beslægtet sundhedsvidenskab. Som led i denne uddannelse har vi gennemført et tre-årigt forløb, hvor vi har fået en grundlæggende forståelse af kroppens anatomi, fysiologi og sundhedsvidenskabelige principper.

Derefter har vi gennemført en osteopatisk uddannelse. Uddannelsen varer normalt fire til fem år og er tilrettelagt på en sådan måde, at vi får en dybdegående forståelse for behandlingsformen, herunder diagnostiske færdigheder, manuelle teknikker og klinisk praksis.

Vi har desuden også lært de osteopatiske filosofier og principper, der fokuserer på kroppens evne til at hele sig selv.

En del af vores uddannelse har været den kliniske træning. Her arbejdede vi nemlig med rigtige patienter under vejledning af erfarne osteopater. Dette gav os mulighed for at anvende vores færdigheder og teknikker og opbygge praktisk erfaring.

Som afslutning på vores formelle uddannelse har vi desuden modtaget licensiering og registrering og kan kaldes autoriserede ostepater og fysioterapeuter.

Licensiering reguleres af sundhedsmyndighederne i Danmark, og du skal kunne opfylde deres krav for at kunne praktisere lovligt som osteopat.

Det vigtigste element i vores uddannelse er dog, at vi kontinuerligt opdaterer vores viden og uddannelse. Akkurat ligesom vi er nysgerrige på vores patienter, og hvem I er som hele mennesker, er vi også nysgerrige på vores fag.

Derfor deltager vi løbende i efteruddannelser og faglig udvikling. På den måde er vi sikre på, at vi kan tilbyde jer det seneste indenfor osteopatisk behandling og sundhedspleje.

Fx har vi foruden vores speciale i behandling af en lang række problematikker hos voksne, også specialiseret os i osteopatisk behandling af babyer, børn, gravide og kvinder generelt.

På den måde er du altid sikret den bedste behandling i CorrectMe og CorrectMyBaby.

Se vores behandlinger med osteopati for baby og spædbørn her.

Hvad kan en osteopat?

En osteopat kan behandle en bred vifte af sundhedsproblemer, herunder akutte og kroniske smerter, fordøjelsesproblemer, åndedrætsproblemer, smerter forbundet med cyklus, efterfødselsproblematikker, spændinger i kroppen, migræner, impotens og meget mere.

Det er ikke unormalt, at vi som osteopater ofte møder patienter, er løbet panden mod en mur i det konventionelle behandlingssystem, fordi de lider af det, man kalder en funktionel lidelse – også kendt under det lidt mere provokerende begreb – skraldespandsdiagnoser. 

Uanset, hvad man kalder det, så dækker begge begreber over sygdomme, der belaster dig gennem fysiske symptomer, i mange tilfælde i så voldsom grad, at det gør det svært eller direkte umuligt at fungere i hverdagen.

Fælles for symptomerne på disse sygdomme er desuden, at de ikke kan kobles til en veldefineret og kendt diagnose, ligesom årsagen til problemerne heller ikke kan fastslås gennem konventionelle medicinske værktøjer såsom blodprøver, scanninger eller andre medicinske tests.

Fordi diagnoserne ikke passer ind i den konventionelle opdeling af sygdomme som enten fysiske eller psykiske, men i stedet er multifaktorielle, udfordrer de den klassiske lægevidenskab.

Når den lægefaglige person ikke kan stille en diagnose ud fra de gængse sygdomsbeskrivelser, bliver det at stille en diagnose for en person med funktionelle lidelser ofte et spørgsmål om at udelukke muligheder.

På den måde bliver symptomerne gjort til sygdommen. Resultatet er, at den endelige diagnose ikke bliver andet end en beskrivelse af problemet – og i bedste fald er der tale om symptombehandling – i værste fald sendes du hjem som patient uden nogen form for mulig løsning på problemet.

Netop ved ikke blot at betragte den enkeltestående problematik, men ved at kigge på dig som et helt menneske, hvor den fysiske og psykiske sundhed er tæt forbundne og påvirker hinanden, kan vi i mange tilfælde finde frem til kernen af din sundhedsproblematik.

På den måde kan vi i de fleste tilfælde behandle problemet, og hvis ikke, kan vi ofte hjælpe med at lindre symptomer, smerter og gener betragteligt.

Hvordan gør en osteopat under behandling?

I takt med, at vi bliver klogere på os selv, er der opstået en bred enighed om, at nogle lidelser skal betragtes ud fra et holistisk synspunkt, hvor både sociale, fysiske og mentale faktorer tages i betragtning.

Tænk bare på, hvordan man indenfor de seneste år er blevet meget klogere på den effekt tarmenes sundhed fx kan have på ens mentale velvære, hvordan et nervesystem i ubalance kan skabe masser af smerteproblematikker andre steder i kroppen, og hvordan kroppen lagrer forskellige former for traumer. Disse tre eksempler viser alle, hvordan hvert menneske er sit eget lille økosystem, som kan komme i ubalance af genetisk arv, sociale problematikker, fysiske udfordringer eller psykiske årsager. De bekræfter samtidig den osteopatiske kongstanke om, at behandling er bedst, når tilgangen er holistisk. Som osteopater har vores uddannelse givet os indgående viden om, hvordan kroppen hænger sammen med nerver, bindevæv, immunforsvar, muskler.

Det er fx ikke unormalt, at årsagen til smerter et sted i kroppen oprindeligt kommer fra et helt andet punkt. Den viden, som vores mange års konkrete behandlingserfaring som osteopater har givet os, bruger vi til at undersøge og afklare smerter og problemer i hele kroppen.

Som noget af det allerførste sætter vi os grundigt ind i din sygdoms- og skadeshistorie. Vi lytter til din fortælling, dine oplevelser i tidligere forløb og dine problemer. Vi foretager en grundig fysisk undersøgelse af dig, og til sidst lægger vi en skræddersyet behandlingsplan i samarbejde med dig.

Ved selve behandlingen benytter vi os af osteopatiske teknikker til at behandle kroppens led, muskler og bindevæv for at optimere kroppens funktioner gennem behandling af symptomer og årsager. Vi anvender bl.a. manuelle teknikker såsom manipulation, massage og strækøvelser i vævet for at korrigere problemer i muskuloskeletalesystemet, som omfatter kroppens led, muskler og nerver samt andre kropsområder. Derudover supplerer vi behandlingen med råd og anbefalinger omkring hjemmeøvelser, motion, kost og søvn, for at sikre din krop de bedste muligheder for heling.

Det er vores speciale at hjælpe mennesker med at finde løsninger på deres smerteproblemer, og ofte er vores patienter mennesker, som allerede har søgt hjælp mange andre steder, og måske endda har været opgivet i hospitalsregi. Vi kan ikke garantere, at dine problemer forsvinder, men vi har god erfaring med at lette symptomerne markant, og reducere de smerter og problemer, der nedsætter din livskvalitet.

Priser for behandling af en osteopat

Afbud

Skal ske senest 24 timer før.

Det kan gøres online eller via sms eller telefon på tlf. 31 31 95 09. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuldt honorar.

HUSK! Medbring dit eget lagen eller håndklæde til behandling.

Betaling

Der afregnes hver gang efter endt behandling. Du kan betale med MobilePay eller kontant.

Vi lægger ikke ud for nogle private forsikringsselskaber (se, hvilke der dækker her), pånær disse:

  • PFA (vær obs på, at der er en egenbetaling),
  • Nordic Netcare
  • Falck Healthcare

Har du et af de andre forsikringsselskaber, som dækker os, skal du selv lægge ud for din behandling. Vi tilsender dig en faktura, som du mailer videre til forsikringsselskabet.

Henvisning

Du kan IKKE bruge din henvisning fra praktiserende læge eller læger fra hospitalerne med genoptræningsplaner hos os. Vi er ikke en del af ydernummersystemet og der er derfor ikke tilskud fra det offentlige. Hos os er det fuld egenbetaling. 

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til vores behandlinger og det kræver ikke henvisning.

Nogle forsikringsselskaber kræver henvisning fra egen læge. Disse henvisninger tager vi imod.

Ofte stillede spørgsmål omkring ...

Sådan behandler vi ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.