Fysioterapeut

En fysioterapeut behandler mange forskellige problematikker

En tusind år gammel metode

CorrectMe og CorrectMyBabys team består af erfarne behandlere, og vi har både en uddannelsesmæssig baggrund som fysioterapeut og osteopat. 

Læs med her for at blive klogere på, hvordan vi arbejder som fysioterapeuter, hvad behandling med fysioterapi kan hjælpe dig med og hvilket fundament fysioterapi er baseret på som behandlingsform.

Læs også om vores tilgang til osteopati her.

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er en sundhedsfaglig disciplin, der bruges til at behandle en lang række problematikker. Fysioterapi spiller ofte en afgørende rolle i genoptræning, smertelindring og i bevarelse af menneskets fysiske funktion og mobilitet. 

Formålet med fysioterapi er at sikre, at kroppen fungerer optimalt. Derfor arbejder en fysioterapeut med kroppens muskler, led, knogler og nervesystem med ambitionen om at forbedre kroppens funktioner og bevægelser. 

Fysioterapi kan både bruges forebyggende og som behandling efter skaden er sket. 

Hvad er en fysioterapeut?

En fysioterapeut er en sundhedsprofessionel med specialiseret viden og færdigheder indenfor behandling med fysisk terapi. 

 

En fysioterapeut har viden om anatomi, biomekanik og fysiologi, hvilket gør dem i stand til at behandle en bred vifte af problematikker og helbredsudfordrende tilstande i kroppen.  

 

Fysioterapi handler ofte om at sikre, at mennesker kan mestre ADL-funktionerne. ADL står for “Activities of Daily Living” på dansk “Almindelig Daglig Livsførelse” som er færdigheder det kræver for at kunne varetage dagligdagens opgaver, såsom rengøring, indkøb, madlavning, hælde op, og alle andre typer bevægelse. 

 

Som fysioterapeut hjælper man også med muskoloskeletale problemer såsom rygsmerter, ledskader og sportsskader, vi udfører behandling af neurologiske lidelser såsom slagtilfælde, Parkinsons-sygdom og cerebral parese, og derudover behandler vi også respiratoriske problemer, hjerte-kar-sygdomme og bækkenbundsproblemer. 

 

Uanset problematikken er det en fysioterapeuts primære mål at hjælpe mennesker med at genvinde eller forbedre deres fysiske funktion og mobilitet efter skader, sygdomme eller operationer. Derfor er en fysioterapeut ekspert i at analysere kroppens bevægelse og funktionsniveau.

 

Teamet i CorrectMe og CorrectMyBaby benytter os af vores omfangsrige erfaring og viden om behandlingen af en lang række fysiske problematikker til at udvikle behandlingsplaner, der tager afsæt i de individuelle ressourcer og forudsætninger den enkelte patient har, og tilpasses det individuelle menneske, der behandles. 

 

Oftest er behandlingen en kombination af træning, massager og behandling. Det er denne kombination, der sikrer, at din krop får de bedste forudsætninger for at rehabilitere og forebygge skader. 

Hvad laver en fysioterapeut ellers?

En fysioterapeut udfører en bred vifte af opgaver. 

Vi evaluerer patienters tilstand, udvikler behandlingsplaner, udfører terapeutiske øvelser, anvender manuel terapi og overvåger patientens fremskridt. 

En fysioterapeut rådgiver også om livsstilsændringer og ergonomi for at forhindre gentagne skader eller skader, der fx kan opstå ved stillesiddende og/eller repetitive arbejdsopgaver og bevægelser. 

Ofte tænker mange på generelle fysiske problematikker, når det handler om fysioterapeutisk behandling, men faktisk kan en fysioterapeut også behandle problematikker i kvinders underliv.

Læs mere om, hvilke behandlinger CorrectMe og CorrectMyBaby tilbyder med en gynækologisk fysioterapeut eller gynækologisk behandling med osteopati

Hvad gør en fysioterapeut under behandling?

Det er vigtigt at huske, at enhver behandlingssession er unik og tilpasset dine individuelle behov som patient. Der er dog nogle elementer, der typisk går igen i vores fysioterapeutiske behandlinger.

Indledende evaluering:

Første gang du møder din fysioterapeut, vil der være en grundig gennemgang af din medicinske historie, tidligere skader og de specifikke symptomer, du oplever.

Dette danner grundlaget for udviklingen af en personlig behandlingsplan skræddersyet til dig og dine problematikker.

Funktionsundersøgelse:

Først vil man som fysioterapeut udføre en grundig undersøgelse af din krop og bevægelsesmønstre.

Dette kan omfatte test af styrke, fleksibilitet, balance og koordination for at identificere eventuelle problemområder.

Fastlæggelse af mål:

Baseret på evalueringen af din fysiske tilstand herunder dine ADL-funktioner samt dine personlige mål, vil vores fysioterapeut fastlægge et specifikt behandlingsforløb.

Disse mål kan omfatte smertelindring, forbedring af funktion og genopretning af mobilitet.

Behandlingsplan:

Fysioterapeuten vil udvikle en skræddersyet behandlingsplan, der typisk kan indebære en kombination af manuelle teknikker, terapeutiske øvelser, strækøvelser, og eventuelt brug af avanceret udstyr som elektrostimulation eller ultralyd.

Terapeutiske øvelser:

En væsentlig del af fysioterapien er udførelsen af specifikke øvelser, der sigter mod at styrke svage muskler, forbedre fleksibilitet og genoprette korrekte bevægelsesmønstre.

Vores fysioterapeut vil vejlede dig i disse øvelser og sikre korrekt udførelse.

Manuelle teknikker:

Det sker, at fysioterapeuten anvender manuelle teknikker som massage, ledmobilisering eller manipulation for at lindre smerter, forbedre blodcirkulation og fremme heling.

Uddannelse og rådgivning:

En vigtig del af vores fysioterapi er desuden at give dig viden og værktøjer til at forstå og håndtere din tilstand.

Dette kan indebære rådgivning om ergonomi, holdning og forebyggende foranstaltninger.

Opfølgning og justering:

Behandlingsplanen vil løbende blive evalueret, og der foretages nødvendige justeringer baseret på din reaktion og fremskridt.

Regelmæssige opfølgningsbesøg sker typisk for at sikre, at behandlingen fortsat er effektiv.

Kommunikation mellem patient og fysioterapeut er afgørende for at sikre en vellykket rehabiliteringsproces.

Derfor lægger vi stor vægt på at gennemgå behandlingsplan og tale med dig om dine individuelle problematikker og smerteoplevelser.

Hvem opfandt fysioterapi?

Fysioterapi har som behandlingsmetode en lang historie.

Man mener, at dens oprindelse strækker sig helt tilbage til det gamle Grækenland, hvor filosoffer, arkitekter, kunstnere og andre store tænkere førte Europa til et usædvanligt højdepunkt i historien med store fremskridt både kulturelt, som samfund og vidensmæssigt.

Også lægevidenskaben havde fremgang hos de gamle grækere. Det skyldtes ikke mindst den græske læge Hippokrates.

Han flyttede lægekunsten ud af myter, overtro og templer og begyndte i stedet at anvende logik og naturvidenskabelige metoder i sin behandling.

Hippokrates fremgangsmåde lyder på mange måder som den moderne lægevidenskab vi kender i dag, og Hippokrates regnes da også for at være den vestlige medicins far.

Den gamle græske læge regnes faktisk også for at være fysioterapiens fader.

I hvert fald talte Hippokrates varmt for fysisk terapi – senere fysioterapi -, han foretog ortopædiske undersøgelser, forbandt anatomi med sygdomslære og brugte massage, stræk og tryk som led i sin behandling.

Faktisk kan Hippokrates og de gamle grækeres betydning for fysioterapi ses i Danske Fysioterapeuters logo, for her er der to strigiler, der krydser hinanden. Strigilerne blev brugt af både grækerne og romerne til at skrabe huden ren efter massage, som man fx fik efter idrætsudøvelse.

Udviklingen af moderne fysioterapi

Selvom de grundprincipper, der blev lagt for fysioterapi, er flere tusind år gamle, så har fysioterapi som behandlingsformen gennemgået en betydelig transformation gennem historien.

Den voksende forståelse af biomekanik, anatomi og neurofysiologi har været afgørende for udviklingen af moderne fysioterapi, og udviklingen har ført til en mere effektiv og specialiseret tilgang til rehabilitering og bevægelseslidelser.

Fra sine tidlige rødder som en disciplin fokuseret på massage og enkle træningsøvelser har fysioterapi udviklet sig til en kompleks videnskab, der integrerer avancerede metoder og teknologier.

I begyndelsen af det 20. århundrede blev fysioterapi primært praktiseret som en form for genoptræning for krigsveteraner og individer med neurologiske lidelser. Det var først senere, at disciplinen udvidede sit fokus til at omfatte en bred vifte af muskuloskeletale problemer og sportsskader.

En markant udvikling i moderne fysioterapi er indførelsen af evidensbaseret praksis.

Dette indebærer, at behandlinger og teknikker baseres på den nyeste videnskabelige forskning og klinisk erfaring.

Ved at integrere evidensbaseret praksis kan fysioterapeuter tilbyde mere målrettede og effektive behandlinger, der er skræddersyet til den enkelte patients behov.

Teknologiske fremskridt har også spillet en afgørende rolle i udviklingen af moderne fysioterapi.

Avancerede apparater som elektrostimulation, ultralyd og laserterapi anvendes nu som supplement til mere traditionelle metoder. Disse teknologier muliggør målrettet behandling på celle- og vævsniveau, hvilket accelererer helingsprocessen og reducerer rehabiliteringstiden.

En fysioterapeut har fokus på dig som menneske

De teknologiske fremskridt indenfor den fysioterapeutiske behandlingsform har også medført en stigende anerkendelse af betydningen af ​​holistisk behandling indenfor fysioterapiforløb.

Moderne fysioterapi handler derfor ikke kun om symptombehandling, men også om at få en dybere forståelse af dig som patient, herunder din livsstil, psykosociale faktorer og individuelle mål.

Denne forståelse bidrager til at skabe mere omfattende og personlige behandlingsplaner, og taler ind i et kardinalpunkt for fysioterapi – nemlig at patienterne har forskellige ressourcer og forudsætninger, og en forståelse af dette er afgørende for en effektiv behandling.

Et andet markant træk ved moderne fysioterapi er det øgede samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Tværfaglige tilgange, hvor fysioterapeuter arbejder sammen med læger, osteopater, ergoterapeuter, og andre specialister, sikrer en helhedsorienteret behandling. Dette samarbejde styrker behandlingsresultater og bidrager til en mere effektiv sundhedspleje.

I dag står fysioterapi over for nye udfordringer og muligheder i takt med en aldrende befolkning, en stigende forekomst af livsstilssygdomme og teknologiske fremskridt.

Fremtidens fysioterapi vil sandsynligvis fortsætte med at integrere innovation, evidensbaseret praksis og holistisk tilgang for at imødekomme de skiftende behov i samfundet.

Samlet set repræsenterer udviklingen af moderne fysioterapi en fascinerende rejse fra en simpel genoptræningsdisciplin til en kompleks og videnskabelig tilgang til at forbedre menneskers livskvalitet gennem bevægelse og rehabilitering.

I CorrectMe og CorrectMyBaby sørger vi for at holde os på forkant med udviklingen og vi videreuddanner os løbende, for at sikre dig og vores andre patienter den bedst mulige fysioterapeutiske behandling.

Hvad kan behandles med fysioterapi?

Fysioterapi er en bred disciplin, der anvendes til behandling af en række forskellige tilstande og problemer.

Her er nogle almindelige områder, hvor vi bl.a. anvender fysioterapi i behandlingen:

 

Muskuloskeletale problemer:

Behandling af smerter, skader og lidelser i muskler, led, sener og knogler.

Dette kan omfatte problemer som lændesmerter, nakkesmerter, artrose, skader efter ulykker og sportsskader.

Neurologiske lidelser:

Rehabilitering efter neurologiske problemer som slagtilfælde, Parkinsons sygdom, multipel sklerose og nervekompressionssyndromer.

Fysioterapi kan hjælpe med at genoprette bevægelse, koordination og funktion.

Respiratoriske problemer:

Behandling af åndedrætsproblemer, herunder rehabilitering efter lungesygdomme, astma eller kirurgiske indgreb.

Øvelser og teknikker bruges til at forbedre lungekapaciteten og lette vejrtrækning.

Kardiovaskulære problemer:

Efter hjerteoperationer eller hjerte-kar-sygdomme kan fysioterapi spille en rolle i at genoprette kardiovaskulær sundhed og kondition.

Rehabilitering efter kirurgi:

Efter ortopædkirurgi, som f.eks. knæ- eller hofteudskiftning, kan fysioterapi hjælpe med at genopbygge muskelstyrke, bevægelsesomfang og funktion.

Idrætsskader og forebyggelse:

Forebyggelse og behandling af skader, der opstår under sportsaktiviteter.

Fysioterapeuter arbejder også med idrætsudøvere for at forbedre præstation og forebygge skader.

Pædiatrisk fysioterapi:

Behandling af børn med udviklingsforstyrrelser, genetiske lidelser eller neurologiske problemer for at støtte optimal udvikling og funktion.

Ældrefysioterapi:

Tilpasset træning og rehabilitering for ældre voksne for at bevare ADL-funktioner, mobilitet, balance og uafhængighed og for at behandle aldersrelaterede problemer som osteoporose.

Arbejdsrelaterede skader:

Behandling af skader og lidelser relateret til arbejdsforhold, herunder ergonomisk rådgivning og genoptræning for at lette tilbagevenden til arbejde.

Kroniske smerter:

Forvaltning af kroniske smerter gennem en kombination af øvelser, smertehåndteringsteknikker og livsstilsrådgivning.

Gynækologisk fysioterapi:

En gynækologisk fysioterapeut er en specialiseret fysioterapeut, der fokuserer på behandlingen af kvinder med forskellige gynækologiske og obstetriske problemer.

Denne type fysioterapeut har ekspertise inden for det kvindelige bækkenbund og de muskuloskeletale strukturer, der er relateret til kvindelige reproduktive organer.

 

Læs om vores behandlinger med en gynækologisk fysioterapeut her.

Vigtigt at huske i behandlingen med en fysioterapeut

Det er vigtigt at bemærke, at fysioterapi ikke kun er rettet mod behandling af symptomer, men også mod forebyggelse og vedligeholdelse af optimal kropslig funktion og bevægelse – også kendt som ADL-funktionerne.

Der er ikke nogen opskrift, der fikser alle typer fysiske problemer.

Derfor tilpasser fysioterapeuter deres tilgang baseret på den enkelte patients behov og tilstanden, de behandler.

I CorrectMe og CorrectMyBaby er vi specialiseret i at hjælpe mennesker med at finde løsninger på deres fysiske problemer.

Se alle vores fysioterapeutiske behandlinger her.

Priser for behandling hos fysioterapeut

Afbud

Skal ske senest 24 timer før.

Det kan gøres online eller via sms eller telefon på tlf. 31 31 95 09. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuldt honorar.

HUSK! Medbring dit eget lagen eller håndklæde til behandling.

Betaling

Der afregnes hver gang efter endt behandling. Du kan betale med MobilePay eller kontant.

Vi lægger ikke ud for nogle private forsikringsselskaber (se, hvilke der dækker her), pånær disse:

  • PFA (vær obs på, at der er en egenbetaling),
  • Nordic Netcare
  • Falck Healthcare

Har du et af de andre forsikringsselskaber, som dækker os, skal du selv lægge ud for din behandling. Vi tilsender dig en faktura, som du mailer videre til forsikringsselskabet.

Henvisning

Du kan IKKE bruge din henvisning fra praktiserende læge eller læger fra hospitalerne med genoptræningsplaner hos os. Vi er ikke en del af ydernummersystemet og der er derfor ikke tilskud fra det offentlige. Hos os er det fuld egenbetaling. 

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til vores behandlinger og det kræver ikke henvisning.

Nogle forsikringsselskaber kræver henvisning fra egen læge. Disse henvisninger tager vi imod.

Ofte stillede spørgsmål omkring ...

Sådan behandler vi ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.