Hvad er osteopati?

Osteopati er en manuel behandlingsform, der er baseret på sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, neurologi, biomekanik, fysiologi, embryologi og patologi.

Osteopatien er opfundet af en amerikansk læge, Andrew T. Still, i 1874 i Missouri. Flere af hans børn døde af meningitis, og han oplevede at datidens medicin sjældent var nok til at hjælpe folk med smerter. Han brugte derfor mange år på at læse om kroppens anatomi. I 1892 åbnede han den første skole for osteopati i Kirksville, Missouri.

To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease”
– AT. Still, MD, DO

De fleste osteopater i Danmark er i forvejen uddannede fysioterapeuter, men har taget en 5- årig diplomuddannelsen på den belgiske osteopatskole i København, International Academy of Osteopathy.

Der er tre grundlæggende principper i osteopati:

1) Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.

2) Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.

3) Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

 

Hvordan arbejder en osteopat

En osteopat anskuer kroppen som en helhed og vil forsøge at finde frem til årsagen til symptomerne. Det er derfor ikke unormalt, at en osteopat behandler et helt andet sted, end hvor man har ondt, da smerter/symptomer ofte kan stamme fra helt andre steder i kroppen.

En osteopat arbejder med sine hænder for at fjerne blokeringer i kroppen, så blodgennemstrømningen kan øges, affaldsstofferne fjernes og kroppen bedre kan hele sig selv.

Der arbejdes med tre systemer:

Det muskuloskeletale system indebærer muskler, sener, knogler, fascier og nerver.
Hvis der er tryk på en nerve, vil dette tryk blive frigjort. På samme måde vil enhver restriktion i kroppen blive behandlet, som kan medføre, at en muskel eller sene enten er forkortet eller forlænget, og kroppen får hermed mulighed for at hele hurtigere.
I det viscerale system arbejdes med bindevævet omkring organerne, som frigøres, så organet og det omkringliggende bindevæv kan få sin normale bevægelse tilbage, og cirkulationen samt nerveforsyningen bedres. Det har samtidig en nervemæssig indflydelse på ryg og nakke, der ofte medfører spændinger og blokeringer.
I det kraniosakrale system arbejdes der primært med kranieknoglerne, som frigøres med blide tryk, og derved øger cirkulationen af rygmarvsvæsken, som løber ned gennem rygmarven og er med til at få hele kroppen til at fungere optimalt. Problemer i dette område kommer ofte som følge af stress eller et slag på hovedet. Disse teknikker er specielt gode til baby/børn samt personer, der lider af stress. Osteopater anser dette område som meget vigtigt, da det er her vores evne til at tilpasse sig stress bliver reguleret, samt det har en vigtig indflydelse på kroppens hormoner.

Teknikker, der bruges kan være mobilisering, manipulation, stræk af muskler, fascier og nervevæv samt MET (muskel energy teknik).

Videoer om osteopati

Danske Osteopater har lavet nogle videoer for at belyse hvad osteopati er for noget, videoerne kan ses i 2 dele nedenunder.